Jonkman advocatuur

Jonkman advocatuur is Trudy Jonkman, sinds januari 2000 werkzaam als advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en algemeen civiel recht. Kernwaarde is efficiency en daadkracht. De lijnen zijn kort en de benadering is persoonlijk, duidelijk, pragmatisch en dus gericht op het oplossen van uw probleem. U kunt terecht voor op zichzelf staande zaken, maar Jonkman advocatuur kan natuurlijk ook als uw vaste juridische klankbord fungeren.

Jonkman advocatuur staat u bij met advies, begeleidt u bij onderhandelingen en het opstellen van contracten, waar nodig in het voeren van procedures en andere vormen van geschillenbeslechting en met due diligence onderzoek, op alle gebieden die het ondernemingsrecht raken.

Jonkman advocatuur beschikt over een uitgebreid netwerk van advocaten, notarissen en fiscalisten, die kan worden ingezet voor rechtsgebieden die het eigen werkgebied overstijgen. Zo wordt deskundig advies gewaarborgd.

Jonkman advocatuur behandelt zaken voor met name de zakelijke markt en (semi)overheden, maar is ook als interim advocaat of jurist inzetbaar.

rechtsgebieden

Jonkman advocatuur kan u bijstaan bij alle aspecten die het algemene civiele recht en het ondernemingsrecht – waaronder ook compliance en effectenrecht – raken. Dat betreft onder meer de volgende aandachtsgebieden.

Ondernemingsrecht
 • opstellen en beoordelen van contracten
 • advisering op het gebied van vennootschapsrecht / corporate governance, waaronder het opstellen en beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten, management overeenkomsten en documentatie voor (beleggings)fondsen
 • advisering op het gebied van alle rechtsvormen, zoals eenmanszaak, vof, cv, maatschap, BV, NV, joint-ventures en andere samenwerkingsvormen
 • advisering van beursgenoteerde en aan financieel toezicht onderworpen vennootschappen
 • bemiddeling bij onenigheid tussen aandeelhouders, vennoten, bestuurders
 • advisering bij herstructurering, fusies en overnames
 • advisering inzake aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • advisering bij management buy-outs, controlled auctions
 • opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
 • due diligence
 • advisering over debiteurenbewaking en, indien nodig, het voeren van incassoprocedures
 • voeren van civiele procedures (waaronder uitkoop), arbitrage procedures en geschillenbeslechting
 • beslaglegging en executiemaatregelen
 • advisering op het gebied van compliance wetgeving, aan banken, bemiddelaars en verzekeraars
 • voeren van civiele procedures (o.m. aangaande de zorgplicht), procedures voor het KiFiD, arbitrage procedures en geschillenbeslechting
 • beslaglegging en executiemaatregelen

Voor meer informatie neemt u contact op via e-mail of telefoon.

werkervaring

Trudy Jonkman was van 2000 tot 2006 werkzaam bij Loyens & Loeff in Amsterdam. In 2006 heeft zij met drie collega’s het advocatenkantoor Stijl advocaten opgericht, een vastgoed nichekantoor, waar zij zich bezig hield met ondernemingsrechtelijke en algemeen civielrechtelijke vraagstukken. Ook was zij aanspreekpunt voor de procespraktijk. Met ingang van juli 2008 werkt zij zelfstandig. Jonkman advocatuur bedient overheid en ondernemingen.

Van juli 2008 tot en met februari 2009 was Trudy op interim-basis betrokken bij het opzetten en coördineren van het aanbestedingstraject in verband met de wet op de gratis schoolboeken.

Naast de dagelijkse praktijk, is zij vanaf juli 2009 als algemeen adviseur en advocaat werkzaam voor een (voormalig) kredietbemiddelaar.

contact

Adres

Jonkman advocatuur B.V.
Mevrouw mr. G.M. Jonkman (Trudy)

Jacob Marisstraat 94-I
1058 JB Amsterdam

T 06 – 14 60 23 43
F 020 – 77 15 292
E info@jonkmanadvocatuur.nl